รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ศาสตราจารย์ (ทดสอบระบบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติงาน :
  ทดสอบระบบ2
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  2 เมษายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  10 เมษายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ทดสอบระบบ3

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ทดสอบระบบ4

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบระบบ5

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ทดสอบระบบ6

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6285
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ