รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  25 มิถุนายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  2 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

  4.มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานเป็นผุู้ช่วยสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ป่วย

  2.เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการรักษา

  3.สามารถทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข และแมว โดยไม่กลัวสัตว์ และไม่กลัวเลือด

  4.ทำความสะอาดสถานที่ในการรักษา รวมถึงสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ได้

  5.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  2.ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  3.เงินเพิ่มพิเศษ(โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  4.เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  5.ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ