รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านทางออนไลน์แล้วมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามประกาศรับสมัครหัวหน้างานลงวันที่ 7 เมษายน 2564

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามประกาศรับสมัครหัวหน้างานลงวันที่ 7 เมษายน 2564

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามประกาศรับสมัครหัวหน้างานลงวันที่ 7 เมษายน 2564

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศรับสมัครหัวหน้างานลงวันที่ 7 เมษายน 2564

 • หมายเหตุ :
  เฉพาะผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วไม่ได้ยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ