รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  3 ธันวาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 ธันวาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  อย่างน้อย 3-5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้านการเกษตร ทั้งงานสวน ต้นไม้ และสนามหญ้า

  -จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

  -เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -รับผิดชอบดูแลงานสวนและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริเวณโรงเรียน และบริเวณทางเดินจักรยาน ดังนี้

  1. รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และบำรุงรักษาต้นไม้

  2. ตกแต่ง ตัดแต่ง กิ่งไม้และพุ่มไม้

  3. ตัดหญ้า และดูแลรักษา บริเวณสนามฟุตบอล

  4. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

  5. กวาดใบไม้ กิ่งไม้ 

  6. เปลี่ยนไม้ค้ำยัน และดูแลต้นไม้ให้คงสภาพ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์โดยหัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามวุฒิและประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับโดยตรง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-408-8555 ต่อ 162
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :