รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  17 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีความรู้ ความชำนาญในด้านการดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ (Veterinary Medical Care)        ในสัตว์ทดลอง

  5. มีทักษะการวางยาสลบและผ่าตัดในสัตว์เบื้องต้น

  6. ถ้ามีประสบการณ์ในการแช่แข็งตัวอ่อนและการย้ายฝากตัวอ่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  - IELTS ไม่น้อยกว่า 3.0 คะแนน หรือ

  - TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน หรือ

  - TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

  - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ

  - MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน หรือ

  - MU GRAD ELT ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน

   8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ (Clinical veterinary) โดยรับผิดชอบในส่วนของงานบริการวิชาการ และงานผลิตสัตว์ทดลอง

  2. ตรวจติดตาม, ประเมิน และทบทวนกระบวนการผลิตฯ หรืองานวิจัยและทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานISO9001, ISO 45001, OECD GLP และ Guide for the care and use of laboratory animals; AAALAC-International.

  3. ปฏิบัติงานในหน่วยธนาคารตัวอ่อนโดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนแช่แข็งตัวอ่อนและการย้ายฝากตัวอ่อนและกระบวนการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

  4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เช่น ให้การฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง การเป็นวิทยากร รวมทั้งการปฏิบัติงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103 หรือ 081 814 8610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ