รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามใบสั่งการรักษาจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนทางกายภาพ ได้แก่ การรักษาด้วยความร้อนตื้น และการรักษาด้วยความร้อนลึก
  • ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ ,แสงเลเซอร์ และเครื่อง Biofeedback
  • ให้การรักษาโดยการใช้เครื่องดึงกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว
  • การนวด เพื่อลดปวด ลดบวม กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องลดบวม กรณีแขน/ขาบวมมาก
  • ให้การรักษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก
  • ให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยการกระตุ้นฝึกให้เกิดการเรียนรู้การควบคุมการ เคลื่อนไหว, การรักษาสมดุลในการทรงตัวของผู้ป่วย
  • ให้การรักษาโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัด
  • ให้ความรู้ และแนะนำผู้ป่วยในการใช้เครื่องช่วยเดินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย ในแต่ละประเภท ตลอดจนถึงการแนะนำการใส่กายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
  • ให้ความรู้ แนะนำญาติและผู้ป่วยในการช่วยเหลือตัวผู้ป่วยเองในกิจวัตรประจำวัน
  • ให้บริการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคปวดหลัง การสอนและสาธิตท่าการยืดกล้ามเนื้อมัดต่างๆ รวมทั้งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง
  • เข้าร่วมกลุ่มรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับ แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยและญาติเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ให้สอดคล้องประสานกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :