รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผลิตสัตว์ทดลอง
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  21 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  21 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

                      - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ

                      - IELTS ไม่น้อยกว่า 3.0 คะแนน หรือ

                     - TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน หรือ

                      - TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน หรือ

                      - TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

                      - MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน                        

  5. หากมีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลองจากหน่วยงานอื่น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ถ้ามี

  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผน และควบคุมการสืบสายพันธุ์และวิเคราะห์ผลเพื่อคงรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลอง

  2. กำกับดูแลและคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่เหมาะสม  เพื่อใช้ในผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ

  3. วางแผน และควบคุมการผลิตสัตว์ทดลองให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

  4. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103 หรือ 081 814 8610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ