รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Call center)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านบริการ

  หน่วยโทรศัพท์กลาง

  - บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้แก่บุคคลภายนอกและภายในคณะฯ

  - ให้ข้อมูลการรักษาเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยที่ต้องการมารักษา ทั้งผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยเก่า

  - โอนสายผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ที่ถูกต้อง

  - ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

  - ให้บริการข้อมูลด้าน Rama App เช่น การใช้งาน , ตรวจสอบ User name

  - ให้ข้อมูลการรักษา คัดกรองผู้ป่วยเก่าและใหม่ และโอนสายไปยังแผนกหรือหน่วยงาน ที่ต้องการติดต่อ

  - ประสานงานโทรตามคนไข้ / ญาติ / แพทย์ / เจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

  - ตรวจสอบเลข HN. ให้ผู้ป่วย

  - ตรวจสอบวันนัดหมายผู้ป่วย

  - ให้ข้อมูลการเปิด – ปิดของแต่ละแผนก

  - เปิด SPOT , เพลงชาติ , เพลงสถาบัน , และกิจกรรมคณะฯ

  - ประกาศเสียงตามสาย เช่น ประกาศบริจาคเลือด , ประกาศตามแพทย์ เจ้าหน้าที่ , และประกาศของหาย เจ้าของรถ

  - ประกาศเหตุด่วน เหตุร้าย เช่น CPR , คุณหมออัคคี CODE ต่างๆ รวมถึงการซ้อมแผนต่างๆ ภายในคณะฯ

  งานที่ได้รับมอบหมาย

  - ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการแชร์ข้อมูลในระบบ กูเกิลแชร์ การหาข้อมูลข่าวสาร

  - ทำคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ

  - ให้บริการได้ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)

  - ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :