รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (บทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์-แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ / IT Support or SAP Consultant )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
  • บันทึกปัญหาในระบบ และประสานแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถรายงาน Incident ที่เจอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน เวลาจำกัดได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษถ้ามี Background แก้ไขปัญหาด้านการเงิน บัญชี (SAP-FI) / ด้านต้นทุน-งบประมาณ (SAP-CO-BG) / ด้านพัสดุ (SAP-MM) / ด้านซ่อมบำรุง (SAP-PM)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย
  • ช่วยเหลือผู้ใช้งานภายในคณะฯ ที่พบปัญหาการใช้ระบบ
  • สามารถอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถสร้าง User manual, User guide และ Training
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้นต่ำ 23,440 บาท

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี  ขั้นต่ำ 20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

  ผู้สนใจส่ง CV พร้อมฐานเงินเดือนเดิม มายัง email ดังนี้ : it-ramathibodi@hotmail.com  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :