รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  1-2ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • Bachelor’s Degree in International Relations, Education, Arts, Music, Social Sciences or other related fields.
  • Minimum 1-2 years progressively responsible experience in education with/or specific functions in International Relations/External Affairs.
  • Good command of English, written and spoken.
  • Demonstrated knowledge and skills in the relevant area of International affairs and educational protocol.
  • Demonstrated ability to develop and maintain working relationship with students, faculty members, staff, government officials, and stakeholders.
  • Demonstrated sound oral and written communication skills and sound interpersonal skills, including experience in cross-cultural environment and international settings.
  • Ability to work long and irregular hours.
  • Excellent computer skills in basic office software tools.
  • Accounting skill is a plus.
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Monitor and control incoming and outgoing documents both in and out of college of music.
  2. Regularly correspond with contact person for student exchange programs and other prospective activities including all related administrative functions.
  3. Help organize welcome reception of external guests and delegations for regular events and at the higher level.
  4. Contact with internal staff at a wide range of administration.(administrative, departmental, and executive levels)
  5. Provide administrative support and facilitation to the diverse events of International Affairs e.g. SEADOM, MOU/AOC talk and discussion as well as signing ceremony.
  6. Update IR news update on the college’s website, SEADOM’s website, Facebook, IR Bulletin board, and other social media networking.
  7. Support IR office in organizing meeting, workshop, international conference when assigned.
  8. Draft informal/formal letter, report and other correspondence in Thai and English. Perform two-way translation of Thai and English when required.
  9. Perform other IR related assignments.
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ประกันสังคม

  2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. อื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  Send Resume : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  โทร. 088-883-6847 (คุณจิ๋ว)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ