รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์

  2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  Overall Responsibility: In collaboration and in cooperation with the department head and the teachers, the teaching assistant assists teachers in the design, development, and implementation of lessons. The Teaching Assistant will also substitute for teachers when asked by an administrator or the administrator’s designee.

  Specific Duties:

  Planning

  - Collaborates and cooperates with teachers in the design, development, and implementation of lesson plans that are challenging, coherent, and relevant

  - Collaborates and cooperates with teachers to identify and select different instructional methods and resources, including technology, to meet varying needs of students to understand content and language

  - Assists with the preparation of class activities, technology support, and a variety of learning materials and resources for use in instruction

   

  Instruction

  - Implement instructional activities that contribute to a climate where students are actively engaged in meaningful and challenging learning experiences

  - Assist the teacher to design, develop, and implement instructional activities

  Assist the teacher to use a variety of teaching/learning strategies to address different learning styles and student needs

  - Assist the teacher to instruct and monitor students in the use of learning materials and equipment

  - Assist the teacher to systematically integrate technology so that all students develop a wide range of technological skills

  - Assist the teacher to observe and provide appropriate feedback to students on their work and behavior

  - Assist the teacher to encourage and monitor the progress of individual students

  Report and share feedback on lesson implementation and student progress with teachers

   

  Student Management

  - Manage a positive environment in which students are encouraged to be actively engaged in the learning process

  - Manage student dress code and behavior in and outside the classroom, applying appropriate measures where necessary in accordance with the rules and disciplinary systems at the school

   

  Assessment and Evaluation

  - As directed,  assign and grade class work, homework, tests, and projects

  As directed, maintain accurate and complete records of students’ progress and development As directed, prepare required reports on students and activities

  Communicate information as directed to colleagues, both orally and in writing, regarding student progress and student needs

   

  Professionalism

  - Assist the teacher to update all necessary records accurately and completely as required by law, Ministry policies, and school regulations: including daily class attendance and grade book

  - Assist the teacher to participate in extracurricular activities such as social activities, sporting activities, clubs, and student organizations

  - Participate in department and school meetings, and where appropriate, parent meetings Collaborate with colleagues to enhance teaching quality and the instructional environment Model professional and ethical standards when dealing with students, parents, colleagues, and the community

  - Undertake on-going professional development

  Meet professional obligations through efficient work habits such as: being on time and meeting deadlines

  - Perform other duties as assigned by supervisors

   

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. Interview

  2. Demonstration test

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Substitution is part of the TA’s monthly salary

  1. Baht 800 per teaching period for teaching more than 9 periods per week as assigned on a regular basis

  2. Maximum for both teaching and substitution combined is 20 periods per week Health insurance is provided by the school

  Social Security

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-408-8555 ต่อ 122
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :