รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา และภาควิชาสรีรวิทยา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-40 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4. รักงานบริการ ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักความสะอาด และมีระเบียบวินัย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยงานกองกลางของคณะเภสัชศาสตร์  
  2. ช่วยงานทำลายเอกสารของภาควิชา  
  3. รับ-ส่ง เอกสารสายของภาควิชา  
  4. ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ สำนักงานภาควิชา พื้นที่ในภาควิชา และห้องปฏิบัติการ 
  5. ทำความสะอาดเครื่องแก้ว ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ Lab และขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของภาควิชา 
  6. เรียงเอกสารสำหรับการเรียนการสอน เรียงข้อสอบ และเรียงเอกสารสำหรับจัดทำหนังสือ
  7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท รวม 10,190 บาท

  - ประกันสังคม 
  - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ 
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - เงินรางวัลประจำปี 
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - วันลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ ปี (สะสมได้)
  - ลานกีฬาเอนกประสงค์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ