รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารเครื่องมือกลาง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาเคมีเทคนิค สาขาเคมี

  วิเคราะห์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       2. หากมีประสบการณ์ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. วิเคราะห์ตัวอย่าง ให้คำปรึกษา การใช้เครื่องมือ AAS ICP GC/MS HPLC
  2. ดูแลงานด้านห้องปฏิบัติการ
  3. ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ สำหรับงานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
  4. ปฏิบัติงานตามระบบ ISO 17025
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

       1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

       1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

      การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ

      ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              ปริญญาโท เดือนละ 17,500 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ