รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการสัตวแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  - IELTS ไม่น้อยกว่า 3.0 คะแนน หรือ

  - TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน หรือ

  - TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

                      - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ

            - MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน หรือ

  - MU GRAD ELT ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน

   5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ (Clinical veterinary) โดยรับผิดชอบในส่วนของงานบริการวิชาการและงานผลิตสัตว์ทดลอง

            2. ตรวจติดตาม, ประเมิน และทบทวนกระบวนการผลิตฯ หรืองานวิจัยและทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานISO9001, ISO 45001, OECD GLP และ Guide for the care and use of laboratory animals;

  AAALAC-International

  3. ตรวจติดตามและทวนสอบสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลองอาหารสัตว์ทดลอง วัสดุรองนอน และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ทดลองและตรวจติดตามกระบวนการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะในพื้นที่ของศูนย์ฯ

  4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เช่น ให้การฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง & การเป็นวิทยากรรวมทั้งการปฏิบัติงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24140

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :