รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  20 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
  • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถอยู่ประจำหอพัก(ค้างคืน)และเข้างานเป็นกะได้
  • มีความเข้าใจพฤติกรรมของช่วงมัธยมศึกษา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักนักเรียน

  2. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนหอพักประจำวันให้อาจารย์ใหญ่ทราบ

  3. มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายในหอพัก

  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี 20,090

 • หมายเหตุ :
  แผนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ https://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/2827
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ