รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 7 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ /ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า  

  2. เพศชาย

  3. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

  4. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ การผ่าตัด การรักษาโรคกระดูก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  เตรียมห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

  2.  การจัดการเตรียมน้ำดื่มของสัตว์ทดลอง

  3.  การจัดการวัสดุรองนอน อาหารสัตว์ทดลอง และสารเคมีประจำสัปดาห์

  4.  เตรียมและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

  5.  การเตรียม Alcohol 75% 

  6.  การใช้ และดูแลรักษา  Balance Working Cheek

  7.  การรับ และจัดกลุ่มสัตว์ทดลองในโครงการ ร่วมกับนักวิจัย

  8.  เตรียมสารทดสอบเช่น สารทดสอบแปะหลัง ตะเภา และกระต่าย

  9.  บังคับสัตว์ทดลองเพื่อเก็บเลือด  เก็บปัสสาวะ

  10. เตรียมสารทดสอบสำหรับ Oral Gavage ในหนูแรท

  11. ป้อนสารทดสอบทางปาก Oral Gavage ในหนูแรท

  12. จับบังคับสัตว์ตรวจสอบ Opthomological  Examination

  13. ตรวจสอบระบบประสาทของสัตว์ทดลองร่วมกับ Study Director และ Study Personn

  14. เก็บข้อมูล Husbandry เช่น Body weight, Feed, Water

  15. การจัดการเอกสารในโครงการเช่น การเบิก  การแยกเก็บเข้าแฟ้ม การบันทึกข้อมูลดิบ การถ่ายเอกสารเพื่อเก็บเข้า  Archive

  16. ควบคุมบริษัทกำจัดสัตว์พาหะประจำเดือน

  17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :