รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒๐
  • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐
  • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘
  • MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๐

   

         5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน

         6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

         7.มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

         8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - วันอาทิตย์ได้ และสามารถทำงานได้หลายสาขา (บางแค, ศรีนครินทร์)

         9. ใช้คอมพพิวเตอร์โปรแกรม (MS, Office, Adobe Photoshop, llustrator) ได้เป็นอย่างดี

         10. สามารถเขียนเว็ป หรือแรับปรุงหน้าเว็ปไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

         11. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ปรับปรุงดูแลเว็ปไซต์เบื้องต้น รวมไปถึง ทำคอนเทนท์ประชาสัมพันธ์ผ่านพจเฟซบุค ประสานงานด้านกิจกรรมดนตรีทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ 20,090 บาท บวกเพิ่มตามประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 129 4542-46 #106 คุณ วันดี จันทร์เจนจบ ผู้จัดการศูนย์ดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :