รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานผู้ป่วยคดี

  • พิมพ์เอกสารในตรวจร่างกาย พิมพ์บัตรนัด รับคำขอรายงานชันสูตรบาดแผล บันทึกข้อมูลผู้ป่วยคดีในสมุดและคอมพิวเตอร์ ติดต่อพนักงานสอบสวน รับและส่งคำให้การ
  • ส่งมอบรายงานชันสูตรบาดแผลให้คนไข้ ญาติและพนักงานสอบสวน
  • รับ - คืน คำขอรายงานของคดีผู้ป่วย จากพนักงานสอบสวน
  • บันทึกสถิติผู้ป่วยคดี
  • พิมพ์ใบสั่งตรวจและส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยคดีไปยังห้องปฏิบัติการ

  2. งานด้านดีเอ็นเอ

  • ให้คำปรึกษาจับคู่เทียบเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์ ถ่ายรูป ป้ายเยื่อบุข้างแก้ม เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจเปรียบเทียบ
  • ตรวจทานเอกสารรายงานผลตรวจดีเอ็นเอ

  3. งานศพคดี

  • จัดชุดตรวจศพ รับคำขอรายงานตรวจศพ
  • จัดเตรียมกระเป๋าและอุปกรณ์สำหรับออกที่เกิดเหตุ

  4. งานด้านธุรการ

  • ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าตอบแทนทักษะพิเศษ 3,500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :