รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง (พิจารณาใบสมัครเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น)
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
  • มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๑๒๐
  • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐
  • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘
  • MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๐
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถอยู่ประจำหอพัก (ค้างคืน) และเข้างานเป็นกะได้
  • มีความเข้าใจพฤติกรรมของช่วงมัธยมศึกษา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักนักเรียน

  ๒. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนหอพักประจำวันให้อาจารย์ใหญ่ทราบ

  ๓. มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายในหอพัก

  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

  ๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดลองปฏิบัติงาน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน: อัตราแรกบรรจุ (๒๐,๐๙๐) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

   

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ:
  ๑. ห้องพักส่วนตัว

  ๒. อาหาร ๓ มื้อต่อวัน

  ๓. บริการซัก-รีดเสื้อผ้า ๗๒ ชิ้นต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847 (งานทรัพยากรบุคคล)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :