รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  30 เมษายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. เพศหญิง/เพศชาย
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร
  4. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
  5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต        
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. มีใจรักในงานบริการ
  9. มีความมุ่งมั่นในการบริการ
  10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับ-ส่งผู้ป่วยจากรถไปยังห้องรักษา
  2. วางและเก็บแผ่นร้อน แผ่นเย็น
  3. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาและจัดเก็บให้เรียบร้อย
  4. ทำความสะอาดในห้องรักษา ห้องเจ้าหน้าที่
  5. จัดเก็บผ้ารองหมอน, ผ้าขนหนู และเตียงในห้องรักษา
  6. ซัก-อบ-ตาก-พับผ้ารองหมอนและผ้าขนหนู
  7. ช่วยพาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ
  8. สำรองน้ำดื่มสำหรับญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
  9. เก็บรวบรวมขยะภายในห้องรักษาผู้ป่วยไปไว้ที่ทิ้งขยะ
  10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง
  • ท่องเที่ยวประจำปี

  อัตราเงินเดือน  

  • 8,690 (ไม่รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ