รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด)
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาต้อนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำความสะอาดพื้นที่ในห้องผ่าตัด ดูแลความเรียบร้อยของห้องผ่าตัด ห้องน้ำ และทางเดินโดยรอบ
  • รับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กำหนด
  • รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในห้องผ่าตัดและระหว่างห้องผ่าตัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • รับ-ส่งอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ระหว่างห้องผ่าตัดกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อนำไปทำให้ปลอดเชื้อ
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ทำหน้าที่จัดเตรียมและทำการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ด้วยไอน้ำพร้อมจัดเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ
  • รับของจากงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และช่วยจัดเก็บตามจุดที่ใช้งานตามมาตรฐาน รวมไปถึงช่วยจัดเตรียมวัสดุเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลารายงานตัวและสถานที่ให้ทราบภายหลัง
  • สอบการปฏิบัติงาน 3 วัน 
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน 8,690 บาท 
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ค่าเล่าเรียนบุตร/ทุนการศึกษาบุตร
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 และ 147 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :