รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-3
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • Good command of English 
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Management, Accounting or related fields
  • Familiar with the process of social security fund, provident fund and others benefits.
  • Knowledge of labor laws and other related regulations
  • Good interpersonal and communication skills
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • Responsible for recruitment and selection (job posting, schedule interview and etc)
  • Responsible for hiring and boarding process (reference checks, staff registration, employee ID distribution and etc)
  • Provide employee orientation (overview of the College of Music, rules and regulations as well as benefits)
  • Maintain records of monthly staff movement (probation evaluation, transfer, exit interview and resignation) and manage time attendance and leave records.
  • Administration of compensation and benefits package including employee’s welfare, social security benefits, health and life insurance, provident fund and etc.
  • Coordinate with Mahidol University’s HR Office regarding to activities, seminars and other events.
  • Coordinate with the Social Security Office, insurance companies and other related organizations to update employee’s data and process claims and reimbursements.
  • Responsible for immigration process of foreign staff including visa, work permit renewal, extension of stay and 90-day notification of stay.
  • Communicate and distribute news and information to all employees.
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  E-mail: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :