รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  13 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การทำสื่อดิจิตอลทางด้าน Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรมมคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วย C# / C++ / JAVA / Objective-C / Unity
  4. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe CC เพื่อใช้ในการทำ AR / VR
  5. มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์การทำ AR / VR
  6. มีความกระตือรือร้นสูงในการทำงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
  7. รู้วิธีการทำสื่อให้ออกมาดี รวดเร็วและเหมาะสม
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ออกแบบและผลิตสื่อทางด้าน Augmented Reality (ZR), Virtual Reality (VR) และ Mix Reality (MR) สื่อสารและทำงานร่วมกับทีม
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ด้านการผลิตสื่อทางด้าน AR / VR
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :