รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผลิตสัตว์ทดลอง
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  21 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  21 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  2.  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  2. ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  3. ปฏิบัติงานป้องกันการติดเชื้อในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  4. จด บันทึก ข้อมูล ต่าง ๆ ตามที่กำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  9,400  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ