รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผลิตสัตว์ทดลอง
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  24 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  2.  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  อายุไม่เกิน 35 ปี

  4.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานเลี้ยงและผลิตสัตว์ทดลอง

  1.  การให้น้ำและอาหาร
  2.  การเปลี่ยนกรง
  3.  การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
  4.  การหย่านมสัตว์ทดลอง
  5.  การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง และการคัดเพศ
  6.  การตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองประจำวัน

  2. การป้องกันการติดเชื้อ

      2.1 การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

      2.2 การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง

  3. การเตรียมสัตว์ทดลองและการจับสัตว์ทดลองเพื่อบริการ

  1. การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลองเพื่อเตรียมบริการ
  2.  การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนส่งบริการ
  3.  การเตรียมอุปกรณ์และการจับสัตว์ทดลองส่งบริการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  9,400  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  081 814 8610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ