รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  24 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  according to the attachment
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. PhD in human rights, peace studies, political sciences, social sciences, humanities or other related fields.
  2. Experience in teaching in post-graduate level academic programs in human rights, peace or related fields.
  3. Have research expertise in human rights, peace studies or related fields.
  4. Candidates with at least three years experiences in research or academic services related to human rights and/or peace studies will be given priority.
  5. Candidates with a minimum of 3 publications in TCI and/or SCOPUS in the last 5 years will be given priority.
  6. Demonstrated ability to work in multi-cultural working environment.
  7. Proficient in English. Able to teach in post-graduate level academic programs. Candidates have to submitted an English Score Tested as below;

   

  IELTS (Academic Module)

  more than or equal

  6

  Or

  TOEFL-IBT (Internet Based)    

  more than or equal

  79

  Or

  TOEFL-ITP

  more than or equal

  550

  Or

  TOEFL-CBT

  more than or equal

  213

  Or

  MU GRAD Test

  more than or equal

  80

   

   

  Please note that the results declared must be within 2 years from the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. Teach at post-graduate level (Masters and PhD) in Thai and/or International Programs, and in elective graduate courses offered by the IHRP
  2. Supervise Masters and PhD thesis
  3. Perform administrative duties in post-graduate programs as needed
  4. Develop and conduct research or academic service projects on human rights and/or peace fields
  5. Actively contribute to IHRP’s missions in advancing education and research in human rights and peace
  6. Any other assigned tasks
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Ph.D. 41,000 Baht per month

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ต่อ 1183 official working hours
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ