เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด

กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้อมูลเดือน ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนงานพนักงานวิทยาลัยลูกจ้างเงินงบประมาณลูกจ้างเงินรายได้ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน รวม
มีนาคม 2567 45513,79816,8717615135,661125 38,184
เมษายน 2567 45513,81416,8727585125,640125 38,176
พฤษภาคม 2567 45314,00216,7447635125,601125 38,200