เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด

กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้อมูลเดือน ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนงานพนักงานเงินรายได้พนักงานวิทยาลัยลูกจ้างเงินงบประมาณลูกจ้างเงินรายได้ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน รวม
ตุลาคม 2563 73013,13515,1541087328106,252123 37,044
พฤศจิกายน 2563 70613,28615,3071097298086,142123 37,210
ธันวาคม 2563 70513,36715,3301047328086,153123 37,322

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.