เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด

กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้อมูลเดือน ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนงานพนักงานเงินรายได้พนักงานวิทยาลัยลูกจ้างเงินงบประมาณลูกจ้างเงินรายได้ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน รวม
สิงหาคม 2564 70313,65315,811917288106,178120 38,094
กันยายน 2564 70213,64715,811857298106,212123 38,119
ตุลาคม 2564 66113,26015,708667277136,063124 37,322

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.